Contactherstel

Reeds meerdere jaren begeleiden we binnen Indigo gezinnen in echtscheidingssituaties. Naast de vele vragen van gezinnen zelf, worden we ook geraadpleegd door diverse rechtbanken voor het geven van advies of het uitvoeren van belevingsonderzoeken in het kader van een dossier alsook voor het begeleiden van dossiers contactherstel.

  • Contact tussen ouder en kind,
  • Contact tussen grootouder en kleinkind,
  • Contactherstel in het kader van Ouderverstoting (PAS-syndroom),
  • Herstelgericht werken en contactherstel in lopende dossiers inzake seksueel misbruik of mishandeling.

Wij werken steeds in het belang van het kind. Ons doel is het contact tussen kind en (groot)ouder te herstellen of herstelgericht te werken. Tenzij dit het welzijn van het kind zou bedreigen.

We streven naar een opstart binnen de 2 weken na ontvangst van het vonnis, een duidelijke adviesverlening, een goede samenwerking met de advocaten, korte communicatielijn naar de rechtbank toe, communicatiebrug tussen kinderen en (groot)ouders.

Aanmelding

Een contactherstel kan opgestart worden op vraag van partijen of via aanstelling door de rechtbank. In het laatste geval wordt een verslag opgemaakt tegen de voorziene zittingsdatum waarin duidelijk en zeer concreet omschreven wordt hoe het contactherstel verloopt en welke verdere stappen ons aangewezen lijken.

  • Bij aanvang van het dossier contactherstel wordt elke partij afzonderlijk gehoord. In contactherstel tussen één ouder en een kind wordt ook de andere ouder gehoord en betrokken. Elke beleving wordt in het dossier meegenomen met het oog op een solide overeenkomst bij afsluiting van het dossier.
  • Tijdens de momenten contactherstel – die doorgaan in ons gebouw (Lekestraat 25 te Koekelare), tenzij anders afgesproken – wordt de manier waarop mensen met elkaar contact hebben begeleid en geobserveerd. Daarbij hebben wij bijzondere aandacht en een jarenlange expertise in hoe mensen met elkaar in communicatie gaan.
  • De kostprijs bedraagt 50 euro per uur. Dit wordt door beide partijen voor de helft betaald tenzij anders omschreven in het door ons ontvangen vonnis van de rechtbank. Er wordt gewerkt met een provisie en maandelijks wordt er een afrekening gemaakt.
  • Gesprekken kunnen doorgaan tijdens avondmomenten of in het weekend.