Biosaneren

Het optimaliseren van de biosfeer in en rond de woning, burelen en werkruimten. 

Negatieve invloeden die uitgaan van het aardmagnetisme, aardstralen, watervoerende breuklijnen, bezoedelde aardnetten, het veel te hoog gehalte aan electrsmog in de leefruimte, laten allemaal sporen na in ons lichaam, tasten het immuunsysteem aan en veroorzaken ziekte.

Dankzij het gebruik van de Lecherantenne kunnen heel precies schadelijke invloeden gemeten en geneutraliseerd worden.

Therapeut: Daniël Schollaert