voedings- en bewegingscoaching

Voedings- en bewegingstherapie helpt je verder op weg om goede voornemens ook om te zetten in de praktijk en om een effectieve gedragsverandering te bekomen, dit door kennis te verwerven rond voeding en beweging en het mogelijk effect hiervan op je lichaam. Maar ook zelfinzicht is cruciaal als je een duurzame verandering wil teweeg brengen. 
Zelfinzicht brengt ons in contact met onze ware behoeften: affectie, sociale verbondenheid,  autonomie en zelfverwezenlijking.

Voedingstherapie wil met gezonde voeding meer dan alleen het lichaam in balans brengen. Zij kijkt naar de kwantiteit van voedsel: vitaminen, mineralen, koolhydraten, eiwitten en vetten: komt er voldoende binnen en hoe is de verhouding? Naast het aanpassen van de voedingsgewoonten, is ook regelmatig bewegen belangrijk