Vacature Kinderverzorger

"Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd."

Een citaat waar wij als team van 'De Huisjes' veel belang aan hechten.

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind het bij ons naar zijn zin heeft. Daarom staat in onze organisatie het kind centraal!Het kind kan zich er thuis voelen en de veiligheid en geborgenheid ervaren die het nodig heeft. Ons team is betrokken en werkt met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatief.

Wij zoeken iemand die zich kan vinden in onze visie, met veel enthousiasme en het hart op de juiste plaats!

Je staat in voor de verzorging en ontwikkeling van kindjes van 0 tot 3 jaar.

- Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen

- Werken met een doelgroep: Kinderen jonger dan 6 jaar

- De ruimtes en voorzieningen schoonmaken, ontsmetten en opruimen

- Opvolggegevens van de activiteiten registreren Informatie met het team uitwisselen

- Het kind verzorgen

- Veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind aan de kinderverzorgers, ouders, ... signaleren

- Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst

- De maaltijd klaarmaken en aan het kind geven

- Het kind bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts

Daarnaast sta je ook in voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen binnen het kinderdagverblijf.

 

Profiel

Je kan zowel zelfstandig als in team kunnen werken

Je bent zeer creatief en daarnaast ook flexibel en kindvriendelijk ingesteld. Je hebt tevens een groot verantwoordelijk gevoel.

Je bezit de nodige kwalificatiebewijzen om te mogen werken in een kinderdagverblijf. Je hebt reeds een eerste ervaring in de kinderopvang opgedaan. Je kan een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Je kan een attest medische geschiktheid voorleggen.

 

Jobgerelateerde competenties

Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
De ouders, familie en leerkrachten informeren

Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar

Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding

Het kind wassen en verzorgen

Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)

Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts

Werken volgens sociale en ethische normen

Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen

Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's

Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst

Opvolggegevens van de betrokkene registreren
Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel

Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven

De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden

Spelactiviteiten organiseren
Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten

 

Persoonsgebonden competenties

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Regels en afspraken nakomen

Omgaan met stress

Klantgerichtheid

Creatief denken (Inventiviteit)

Contactvaardig zijn

Zelfstandig werken

Samenwerken als hecht team

Plannen (= ordenen)

 

Aanbod

Voltijdse betrekking / contract onbepaalde duur

Voor onmiddellijke indiensttreding

Loon volgens barema

Je werkt samen met je collega afwisselend in een variabel uurrooster

 

Vereiste studies

BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar

gelijkwaardig door ervaring.

 

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: info@dehuisjes.be

Per telefoon: 051582508

Contact: Cooman Jolien

 

Solliciteren met CV